نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی  
نام شرکت  
تلفن  
همراه  
پست الکترونیکی  
آدرس  
مدل دستگاه  
شماره سریال  
کیفیت دستگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟  
از کدام نماینده ما دستگاه خود را خریداری نموده اید؟  
آیا از نمایندگی رضایتمندی دارید؟  
برای نصب و راه اندازی از کدام سرویسکار کمک گرفتید؟  
آیا از خدمات او راضی بودید؟  
  ارسال نظر شما   انصراف