نمایندگی فروش شرکت برودتی و حرارتی نیک نام با نام ,, نیک سل ,, مجموعه ای در جهت تحقق اهداف نوین در سیستم فروش ۰

شرکت نیک در جهت پیشبرد اهداف خود در زمینه فروش و فرهنگ سازی در این مقوله اقدام به افتتاح مرکزی با نام نیک سل نمود تا در کنار دیگر نمایندگان محترم مجموعه ای قدرتمند را در زمینه فروش تشکیل دهند ۰